BlogDetails - Denty

POČETNA O NAMA BLOG EDUKACIJA KONTAKT SERVIS ČASOPIS AKCIJE
Minimalna intervencija: glasjonomeri visoke viskoznosti kao alternativa amalgamu u bočnoj regiji 2

Septodont® R.T.R. započinje proces

zarastanja kosti…

 

R.T.R. (Resorbable Tissue Replacement) je visoko prečišćen ß-trikalcijum-fosfatni materijal za rast kosti koji pomaže bezbedno stvaranje novih koštanih formacija nakon ekstrakcija ili bilo kojeg gubitka kostiju (defekt unutar kosti, sinus lift…).

  • Postepeno i potpuno resorbovanje: R.T.R. oslobađa jone kalcijuma i fosfata što pomaže ubrzanom formiraju novog koštanog tkiva.
  • Regeneriše prirodni rast kostiju. Osteokonduktivne mikro i makro porozne strukture potstiču rast nove čvrste kosti.
  • Vraća volumen: R.T.R. obnavlja integritet kosti u roku od 3-6 meseci.
  • Dostupan je u tri različita oblika koji odgovaraju svim kliničkim situacijama (konusi, u špricu i u granulama).

Poboljšajte i unapredite zarastanje rana nakon ekstrakcije zuba i povećajte uspeh buduće implantološke terapije sa R.T.R.-om.

 

…a priroda

završava proces!

Septodont 2

R.T.R. – Lepota duboka do koske

R.T.R. – Popunjava prazninu i nadomešta defekt u kosti

R.T.R. Vam pruža lako i bezbedno rešenje kod proste i složene terapije augmentacije kosti i pomaže održavanju dugoročne funkcije, zdravlja i estetike zuba i pruža podršku koštanoj strukturi.

R.T.R. je sintetički koštani zamenik koji je izuzetno hidrofilan, čime se jednostavno postavlja na željeno mesto i lako se oblikuje kako bi ispunio svaku koštanu prazninu i defekt. Ovo čini R.T.R. idealanim za lečenje parodontalnih defekata, uvećanje alveolarnog grebena i popunjavanje defekta nakon ekstrakcije odnosno postekstrakciono održavanje nivo alveolarnog grebena.

R.T.R. – Čista i prečišćena genijalnost

R.T.R. je biokompatibilan sintetski materijal sa najvišim stepenom čistoće.

R.T.R. granule imaju ß-trikalcijum-fosfat kristalnu (ß-TCP) strukturu koje se kontinuirano testiraju više puta tokom proizvodnog procesa (X-zraci, infra-crvena spektroskopija) čime se osigurava najviši nivo čistoće (ß-TCP > 99%). ß-TCP ima dokumentima dokazanu biokompatibilnost kod stomatoloških i ortopedskih terapija pri čemu ne stvara lokalnu i sistemsku toksičnost.

R.T.R. – Obnavlja i održava čvrste temelje

R.T.R. porozne strukture obezbeđuju optimalno osteokonduktivno okruženja koje podstiče rast nove guste i čvrste kosti.

R.T.R. granule su mikro makro porozne. Ove mikrošupljine, kada se impregniraju sa krvi pacijenta, podstiču duboku kolonizaciju i zamenjuju se osteoklastima i formiranjem nove kosti koja biološki sraste.

R.T.R. se resorbuje postepeno i potpuno

Za razliku od hidroksiapatita, R.T.R. postepeno oslobađa jone kalcijuma i fosfata čime podstiče novo formiranje kosti. U periodu od 3 do 6 meseci, u zavisnosti od fiziologije pacijenta, R.T.R. se zamenjuje sa novoformiranom gustom kosti koja je u stanju da podrži i zadrži buduće implante.

Septodont 3

 Facebook Twitter Email